Biocad

Wiodąca rosyjska firma biotechnologiczna, która łączy w sobie badawczo-rozwojowe centrum klasy światowej i biotechnologiczne zakłady produkcyjne, infrastrukturę do badań przedklinicznych i klinicznych, odpowiadającą standardom międzynarodowym.

Udoskonalenie procesów budżetowych do skalowania biznesu

Jednym z kluczowych zadań biznesowych projektu było wyposażenie wszystkich centrów finansowych firmy w zunifikowane narzędzia do analizy wydatków i różnic między aktualnymi i planowanymi wydatkami. Obejmowały one standardowe artykuły budżetu, raporty analityczne i typowe sposoby podziału wydatków między projektami (działalność gospodarcza).
Wyzwania
erp challenges

Zunifikowany system budżetowania dla wszystkich uczestników

Assino pomyślnie dostosowała 1C:ERP do wewnętrznych procesów BIOCAD, co uczyniło proces budżetowania bardziej efektywnym na wszystkich etapach, w tym następujące konkretne wyniki:
Wyniki
erp implementation
Stworzenie zunifikowanego zestawu formularzy budżetu dla wszystkich centrów finansowych firmy
Możliwość wydobycia informacji bezpośrednio z systemu podczas zatwierdzenia budżetu z dyrektorem generalnym
Centralizowane gromadzenie i przechowywanie informacji dotyczącej aktualnych wydatków bez konieczności dodatkowej ręcznej pracy
Generacja planowych/aktualnych raportów w zunifikowanym formularzu
Automatyzacja księgowania produkcji, księgowania zapasów magazynów i innych typów księgowania istotnych dla produkcji farmaceutycznej

Powiązane Historie Nabywców

Sollers

Unifikacja i standaryzacja procesów biznesowych poprzez utworzenie scentralizowanego na podstawie 1C:Enterprise and 1C:ERP.

Siemens

Automatyzacja całego cyklu produkcyjnego na zamówienie, w tym procesów produkcyjnych, logistyki, sprzedaży, sprawozdawczości finansowej.
PRODUKCJA
PRODUKCJA

Masz pytanie?

Opowiedz nam o Sobie, a dobierzemy dla Ciebie najlepszą aplikację biznesową 1Ci dostosowaną do Twoich zadań.