Spb GUP Passazhiravtotrans

Firma obsługi linii autobusowych, która specjalizuje się na przewożeniu pasażerów, obsługująca 150 miejskich i podmiejskich tras w Rosji i przewożąca ponad 300 milionów pasażerów rocznie.

Automatyzacja procesów biznesowych

Przed rozpoczęciem projektu, księgowość finansową, księgowość zapasów i księgowość personelu firmy została przetworzona z zastosowaniem kilku oddzielnych systemów i programów. Księgowość kierownicza, księgowość pojazdów, proces centralizowanego zaopatrzenia i proces kontrolowania kwestii części zamiennych do naprawy nie były zautomatyzowane wcale. Zarządzaniu firmy brakowało danych analityki w wielu sektorach.

Firma potrzebowała koniecznie jednolitego zautomatyzowanego systemu dla wszystkich własnych jednostek strukturalnych i wybrała wdrożenie 1C:ERP i 1C: Obieg dokumentów z integracją następujących jednostek funkcjonalnych: Obieg dokumentów, Magazynowanie i Zapasy, Księgowość pojazdów, Wynagrodzenie i Personel oraz Regulowanie prawne.

Przy całodobowej pracy pojazdów i usług pasażerskich, wdrożenie miało odbyć się w krótkim czasie i z najbardziej wszechstronnym rozwiązaniem, a uruchomienie powinno było odbyć się bez przerywania codziennych procesów. Wielka ilość użytkowników i ilość danych do przetwarzania wymagała stworzenia kompleksowej architektury serwerowej.

Wyzwania

erp challenges

Nowoczesne i potężne zarządzanie przedsiębiorstwem

Przy wsparciu SoftBalance Group, jednolity zautomatyzowany system ERP i system zarządzania dokumentami został wdrożony we wszystkich jednostkach strukturalnych firmy. Z powodu przejścia od prowadzenia księgowości, obliczenia wynagrodzeń, podatków itd. w różnych bazach danych do wykorzystania jednolitego systemu, koszty pracy dla skonsolidowanej księgowości personelu (10,200 pracowników) i dla sprawozdawczości regulacyjnej uległy zmniejszeniu o 20 razy.

Nowy system przyśpieszył proces gromadzenia danych o dostępności i stanie pojazdów o 25%. Wszechstronna i aktualna informacja dotycząca taboru (ponad 2000 pojazdów) umożliwiła bardziej szybkie i dokładniejsze przyjęcie decyzji.

Ponadto, efektywność projektu można zilustrować następującymi cyframi:

Wyniki

erp implementation results
Ogólne zmniejszenie kosztów pracy o 20%
Zmniejszenie wydatków na zasoby materialne o 10%
Przyśpieszenie sprawozdawczości zarządczej o 25%
Przyśpieszenie sprawozdawczości regulacyjnej o 30%
10% wzrost rotacji zapasów w magazynie

Powiązane Historie Nabywców

Utair

Utair obsługuje krajowe i międzynarodowe loty, wykonuje transportowanie ładunków. Linie lotnicze tworzą automatyzację łańcuchów dystrybucji, logistyki, zarządzania rachunkowością i zapasami z rozwiązaniami 1C.

Gulf

Automatyzacja całej działalności gospodarczej dla największej sieci stacji benzynowych w Gruzji z 1C:ERP.
TRASPORT
SPRZEDAŻ DETALICZNA

Masz pytanie?

Opowiedz nam o Sobie, a dobierzemy dla Ciebie najlepszą aplikację biznesową 1Ci dostosowaną do Twoich zadań.