Russian Grain

Spółka holdingowa wykonująca cały cykl produkcyjny uprawiania, przetwarzania, przechowywania i sprzedaży produktów rolniczych.

Od fragmentacji do ogólnego centrum kontroli

Do 2015 roku, kluczowe procesy biznesowe nie były zautomatyzowane w całości lub były zautomatyzowane częściowo zestawem lokalnych aplikacji. Takie podejście nie pozwalało firmie na stwarzanie i używanie informacji referencyjnej lub organizowanie "jednolitego przetwarzania potokowego" dla dystrybucji gotowych towarów. Oprócz tego, brak automatyzacji utrudniał proces uzyskania wyciągu wskaźników wydajności, który z kolei, zwalniał generacje skonsolidowanego sprawozdania.

Ponadto, nie było integracji między różnymi procesami biznesowymi, co prowadziło do wielokrotnego wprowadzenia tych samych danych i braku dokładności sprawozdawczej. Istniejące aplikacje również nie uwzględniały wszystkich charakterystyk branży i wymagań do rachunkowości. W rezultacie, dyrektor ds. IT Russian Grain stworzył plan projektu automatyzacji przedsiębiorstwa oparty na technologiach 1C i przedstawił plan przejścia.

Projekt uwzględnił następujące zadania i wymagania biznesowe:
Wyzwania
erp challenges
Utworzenie "jednolitego przetwarzania potokowego" dla wszystkich rodzajów produktów - w celu zapewnienia przejrzystości i szybkości wszystkich interakcji między zakładami produkcyjnymi, i szybkie uzyskiwanie informacji na poziomach zapasów i płatności.

Standaryzacja procesów biznesowych we wszystkich zakładach produkcyjnych.

Szybkie oszacowanie deficytu towarów.

Możliwość utrzymania różnych typów księgowości w jednym systemie informacyjnym.

Zmniejszenie intensywności pracy i czasu wymaganego do procesów księgowania, przy zwiększeniu dokładności i wiarygodności skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Maksimum automatyzacji i integracji dla wszystkich uczestników cyklu produkcyjnego, do celu zwiększenia wydajności biznesu.

Użycie standardowego rozwiązania (opartego na platformie 1C:Enterprise) we wszystkich zakładach produkcyjnych.

Za techniczne wdrożenie projektu były odpowiedzialne następujące firmy: Soft Portal Project, Adeptis,i Chernozemie INTEKO.

Zintegrowane centrum kontroli z analitycznym panelem wskaźników

W ciągu najkrótszego okresu od sierpnia 2015 roku do sierpnia 2016 roku, wszyscy użytkownicy zostali przeniesieni do pracy w jednolitej bazie danych, stworzonej na podstawie 1C:ERP Agro-Industrial Complex 2. Nowy system został dostosowany z uwzględnieniem istniejących procesów biznesowych. Gdy procesy przeniesienia bilansów do nowego systemu i utworzenia normatywnych informacji referencyjnych zostały zakończone i wszyscy użytkownicy zostali przeszkoleni, firma pomyślnie rozpoczęła testowanie pilotażowe.

W wyniku końcowym:
Wyniki
erp implementation
Wszystkie zakłady produkcyjne teraz pracują z jednolitą bazą danych, umożliwiając właścicielom firmy i zarządowi szybkie generowanie sprawozdania skonsolidowanego.

Nowy proces dostawy gotowej produkcji od produkcji do magazynów został wdrożony

Użycie standardowego rozwiązania do automatyzacji przedsiębiorstwa pomogło firmie zmniejszyć koszty operacyjne i wydatki na utrzymanie.

Powiązane Historie Nabywców

Remit

Stworzenie wspólnej przestrzeni informacyjnej we wszystkich jednostkach biznesowych w przedsiębiorstwie.

Prodo

Wdrażanie automatycznego systemu rachunkowości w celu zmniejszenia ręcznego przetwarzania.
PRODUKCJA
PRODUKCJA

Masz pytanie?

Opowiedz nam o Sobie, a dobierzemy dla Ciebie najlepszą aplikację biznesową 1Ci dostosowaną do Twoich zadań.