Remit

Nowoczesne przedsiębiorstwo przetwórstwa mięsnego z asortymentem ponad 400 produktów w różnych kategoriach cenowych. Jego moc produkcyjna wynosi ponad 40 ton dziennie.

Nowe procesy biznesowe dla nowoczesnego rynku

Zespół wykonawczy Remit zadecydował stworzyć jednolitą przestrzeń informacyjną dla całego procesu rachunkowości produkcji. Kluczowe zadania projektu obejmowały:
Wyzwania
erp challenges
Mieć pracę zakładu przetwórstwa mięsnego, domu handlowego Remit i jego sieci sklepów firmowych w jednolitym systemie informacyjnym
Otrzymanie kompletnego i dokładnego obrazu całego procesu produkcyjnego i informacji o resztach zapasów, a także zapewnienie dokładności planowania produkcji
Stworzenie wyspecjalizowanych stacji roboczych dla personelu produkcyjnego z intuicyjnym interfejsem
Do zrealizowania tych zadań zespół wdrożeniowy wybrał integrację 1C:ERP ze względu jej elastyczności i wszechstronnego zestawu funkcji automatyzacji dla przedsiębiorstw. Przykładowo, zakład miał miejsce produkcji przypraw, i dostosowanie systemu do jego specyfiki i pełnej automatyzacji zajęło tylko dwa dni.

Firma Absolute Soft została partnerem w tym projekcie jako mająca potwierdzone doświadczenie w automatyzacji przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego. Integratory starali się używać standardowych mechanizmów wbudowanych do 1C:ERP w celu zachowania integralności i uproszczenia procesu aktualizacji i przejścia nowych formularzy sprawozdawczości regulacyjnej.

Zespół wdrożeniowy projektu doskonale wiedział co ma robić i zdecydował nie sporządzać szczegółowych wymagań projektu aby przyśpieszyć przebieg pracy. Później, na etapie operacyjnym, dokonano szeregu dostosowań i ulepszeń, które okazały się niemożliwe do wcześniejszego zaplanowania.

Ogólne rozwiązanie dla dużej firmy

Wdrożenie było płynne i dział księgowości zaczął prace w nowym systemie tylko po dwóch miesiącach po uruchomieniu projektu.

W wyniku, 18 jednostek gospodarczych zostały zintegrowane do jednolitej przestrzeni informacyjnej: zakład Remit, dom handlowy i sieć sklepów firmowych.

Ponadto, zespół wdrożeniowy stworzył kilka typów zautomatyzowanych stacji roboczych, takich jak "Ważenie", "Obróbka cieplna", "Selekcja" i "Trasa dostawy". Informacja przetwarzana na tych stacjach roboczych była używana jako podstawa do operacji magazynowych. księgowych i produkcyjnych. Stacja "Ważenie" przetwarzała dużą ilość materiałów przeznaczonych do przekazania na następne etapy produkcji. "Obróbka cieplna" kontrolowała proces obróbki cieplnej. Na stacji roboczej "Selekcja" odbywa się zbiórka zamówienia klienta i oznaczonych produktów. Stacja robocza "Trasa dostawy" zapewnia dystrybucję produktów i, jeżeli jest niedociążenie lub przeciążenie ona natychmiast koryguje rozbieżności w ciągu 20 minut.
Wyniki
erp implementation

Kluczowe wyniki projektu:

Kontrola kosztów w czasie rzeczywistym na całym cyklu produkcyjnym
Wszechstronna sprawozdawczość dla lepszych decyzji kierowniczych
Większa elastyczność procesów – nowy system pozwolił na szybkie dostosowanie do rosnącej objętości produkcji
Optymizacja pracy z dostawcami – dzięki możliwości śledzenia za partiami, został ułatwiony wybór najlepszych dostawców, którzy dostarczają surowce o najwyższej jakości
order execution reduction
costs reduction
Zmniejszenie liczby defektów – wcześniej, niektórzy pracownicy mogli ukrywać defekty, ale z nowymi raportami analitycznymi, stało się jasne na jakich etapach występowały defekty i jakie działania należy podjąć celem ich zminimalizowania
Optymizacja personelu – z nowym systemem, firmie udało się zoptymalizować koło 40% personelu w procesie kontroli przemieszczenia
labor costs reduction
Nowe sposoby do zmniejszenia kosztów – poprzez analizę danych cyklu produkcyjnego
stock reduction
Zwiększenie wydajności i jakości wyrobów mięsnych
Zmniejszenie strat produktów o 15%
profit growth
expense reduction
acceleration
reporting acceleration
output logo
Obecnie, w celu zwiększenia wydajności dowolnego przedsiębiorstwa, potrzebujemy model zarządzania produkcją i procesami gospodarczymi. Niezależnie od tego, w jakiej branży działa biznes, bądź firma przetwarzająca mięso lub przetwarzająca metale, ona również musi być firmą IT. Z integracją 1C:ERP, uzyskaliśmy narzędzie do dalszego rozwoju.
— Anatoly Morozov, Dyrektor generalny Remit

Powiązane Historie Nabywców

Russian Grain

Opracowanie i wdrożenie projektu automatyzacji z wykorzystaniem technologii 1C.

Prodo

Wdrażanie automatycznego systemu rachunkowości w celu zmniejszenia ręcznego przetwarzania.
PRODUKCJA
PRODUKCJA

Masz pytanie?

Opowiedz nam o Sobie, a dobierzemy dla Ciebie najlepszą aplikację biznesową 1Ci dostosowaną do Twoich zadań.