Prodo

Jedna z największych firm rolniczych w Rosji zajmująca się produkcją drobiu i wieprzowiny, przetwarzaniem mięsa, produkcją paszy, produkcją roślinną i mleczną.

Połączenie oddzielnych procesów w jeden ogólny proces

Przedsiębiorstwa Prodo Group znajdują się w Centralnym, Syberyjskim i Uralskim okręgach federalnych Federacji Rosyjskiej i obejmują cały cykl produkcyjny – zaczynając od produkcji surowców do sprzedaży gotowych wyrobów. I w celu konsolidacji danych przychodzących z wielu różnych systemów i aplikacji, zarząd firmy zdecydował się na wdrożenie nowoczesnego rozwiązania oprogramowania na podstawie technologii 1C:ERP.

Kluczowe cele projektu:

Wyzwania
erp challenges
Stworzenie zunifikowanego rozwiązania dla danych referencyjnych

Przejście do jednolitego systemu zarządzania przedsiębiorstwem

Wyeliminowanie wprowadzenia zbędnych danych

Automatyzacja księgowości i sprawozdawczości zarządczej
Aby osiągnąć tych celów, zespół zaprosił specjalistów integracyjnych z Absolute Soft, stałego partnera 1C z ogromnym doświadczeniem automatyzacji w firmach przetwórstwa mięsnego.

Firma Absolut Soft udzieliła konsultacji w sprawie wyboru wymaganego oprogramowania i opcji wsparcia, przeanalizowała wymagania, stworzyła plan etapów projektu, stworzyła interfejsy i zestawy praw użytkowników, zintegrowała nowe oprogramowanie z innymi systemami i wykonała przeniesienie sald początkowych z innych baz danych.

Połączenie wszystkich procesów kluczowych do ogólnego systemu

W wyniku zostało zmodernizowano 600 stacji roboczych z automatyzacją następujących procesów:
Wyniki
erp implementation
Zakupy (zaopatrzenie) i zarządzanie relacjami z dostawcami;

Specyficzne dla branży produkcja i usługi – takie jak obliczenie standardowych i aktualnych kosztów, zarządzanie danymi o strukturze i składzie produktów, receptura, naprawa aktyw, (CMM, EAM), księgowość kosztów produkcji, integracja z branżowymi produktami stron trzecich i sprawozdawczość branżowa;

Zarządzanie logistyką i transportem (SFM, WMS, TMS);

Sprzedaż, obsługa klientów, marketing i analityka sprzedaży (ABC / XYZ), płatności rozrachunkowe z klientami, handel hurtowy, wycena i wykazy cen;

Finanse, księgowość, sprawozdawczość i księgowość zarządcza, monitorowanie wyników produkcji (w tym analityka kluczowych wskaźników wydajności), skarbowość, księgowość podatkowa i sprawozdawczość regulacyjna.

Obecnie, nowy system i jego typowe konfiguracje są sprawdzane i aktualizowane co miesiąc, w tym regularna diagnostyka i tworzenie kopii zapasowych.

Powiązane Historie Nabywców

Russian Grain

Opracowanie i wdrożenie projektu automatyzacji z wykorzystaniem technologii 1C.

Remit

Stworzenie wspólnej przestrzeni informacyjnej we wszystkich jednostkach biznesowych w przedsiębiorstwie.
PRODUKCJA
PRODUKCJA

Masz pytanie?

Opowiedz nam o Sobie, a dobierzemy dla Ciebie najlepszą aplikację biznesową 1Ci dostosowaną do Twoich zadań.